Blog

Kiedy wykonuje się rezonans magnetyczny głowy?

Kiedy wykonuje się rezonans magnetyczny głowy?

Rezonans magnetyczny jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej dokładnych metod obrazowania struktur ciała człowieka. Umożliwia uzyskanie przekroju organów we wszystkich płaszczyznach. To bezpieczne i bezbolesne badanie pozwala wykryć wiele groźnych dla życia i zdrowia chorób.

Rezonans magnetyczny jest specjalistycznym badaniem, wykorzystującym pole elektromagnetyczne w celu zobrazowania narządów wewnętrznych i pozostałych struktur ludzkiego organizmu. Do przeprowadzenia badania niezbędne jest silne pole magnetyczne, fale radiowe, a także komputer, który zmienia otrzymane dane w obrazy. Technika rezonansu magnetycznego wykorzystuje właściwości atomów, z których składa się ludzkie ciało. Zastosowane podczas badania magnesy wywołują zjawisko „jądrowego rezonansu magnetycznego”, a powstałe w procesie zmiany pola elektromagnetycznego, wykrywane są przez detektory, a następnie przetwarzane w komputerze.

Rezonans magnetyczny ma dużą przewagę nad innymi technikami obrazowania struktur ludzkiego organizmu (np. nad tomografią komputerową), gdyż nie wymaga zastosowania szkodliwych dla organizmu człowieka promieni jonizujących. Na chwilę obecną badanie rezonansem magnetycznym uważa się za najbezpieczniejszą dla pacjenta i dającą najbardziej dokładne wyniki metodę obrazowania narządów wewnętrznych i pozostałych struktur ciała człowieka.

Co ocenia się podczas badania RM głowy?

Rezonans magnetyczny głowy umożliwia precyzyjną ocenę tkanki mózgowej z uwzględnieniem istoty białej i szarej korowej. Jako jedno z nielicznych badań pozwala uzyskać tak dokładny obraz struktur głębokich, układu komorowego oraz wewnątrzczaszkowych odcinków nerwów czaszkowych. Badanie rezonansem magnetycznym jest głównym narzędziem do oceny struktur tylnej jamy czaszki. Ponadto pokazuje w płaszczyźnie strzałkowej struktury linii pośrodkowej, a więc ciało modzelowate czy pień mózgu. Umożliwia dokładną ocenę położenia migdałków móżdżku w stosunku do płaszczyzny otworu wielkiego. Podczas badania rezonansem magnetycznym uwidaczniane są takie struktury mózgu jak przysadka czy zmiany w obrębie okolicy nadsiodłowej. Ponadto rezonans magnetyczny pozwala ocenić układ naczyniowy, ze szczególnym uwzględnieniem dużych naczyń wewnątrzczaszkowych tętniczych i żylnych.

Lekarz może skierować pacjenta na badanie rezonansem magnetycznym w przypadku stwierdzenia takich niepokojących objawów jak przewlekłe bóle czy silne zawroty głowy. Wskazaniem do wykonania rezonansu magnetycznego głowy mogą być również zaburzenia widzenia o niewiadomym pochodzeniu, a także omdlenia i drgawki. Badanie pozwala wykryć groźne dla życia i zdrowia choroby, między innymi tętniaki czy guzy nowotworowe mózgu. W przypadku nowotworów badanie stosuje się w ocenie stopnia zaawansowania choroby. Ponadto technikę rezonansu magnetycznego wykorzystuje się w diagnostyce wodogłowia czy wad rozwojowych. Badanie pozwala na wczesne zdiagnozowanie stwardnienia rozsianego i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia.

Rezonans magnetyczny głowy wykonuje się również w diagnostyce urazów i chorób nerwów. Umożliwia stwierdzić rodzaju udaru oraz ocenić rozległość uszkodzeń. Omawianą metodę obrazowania struktur głowy i szyi stosuje się także przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi. Rezonans magnetyczny głowy pozwala wykryć skutki urazów oraz zdiagnozować zmiany naczyniowe. Badanie może być wykorzystywane do diagnostyki problemów ze wzrokiem, a także z nerwami słuchowymi. Technika znajduje szerokie zastosowanie we współczesnej diagnostyce medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Badanie rezonansem magnetycznym nie ma szkodliwego wpływu na pacjenta i nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy poinformować lekarza przed wykonaniem badania o przyjmowanych lekach oraz zdjęć wszystkie przedmioty metalowe, w tym także ruchome protezy dentystyczne, gdyż mogą mieć wpływ na nieprawidłowy wynik. Nie powinno się również przed rezonansem magnetycznym wykonywać makijażu i stosować lakierów do włosów, gdyż zawierają drobiny metali kolorowych.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *