Blog

Angiografia TK – kiedy się stosuje takie badanie

Angiografia TK – kiedy się stosuje takie badanie

Angiografia wykorzystywana jest do obrazowania wnętrza naczyń krwionośnych i organów ciała, w szczególności zaś żył, tętnic oraz serca. Sama angiografia wykonywana jest metodą tomografii projekcyjnej, lecz wraz z rozwojem nauki zaczęto stosować bardziej nowoczesne techniki wizualizacji naczyń, między innymi tomografię komputerową.

Obecnie w medycynie funkcjonuje termin angio-TK, czyli angiografia tomografii komputerowej. W jakich przypadkach wykonuje się to badanie i jak wygląda jego przebieg?

Czym jest angiografia TK?

Badanie angiograficzne TK

Przebieg badania angiografii TK

Podobnie jak badanie tomografii komputerowej (TK) całego ciała czy jego poszczególnych fragmentów, angio-TK wykorzystuje promienie jonizujące oraz ich zdolności do przenikania przez struktury organizmu człowieka. Angiografia tomografii komputerowej łączy w sobie dwie metody diagnostyczne: samą angiografię oraz badanie tomografii komputerowej. Podczas tradycyjnej angiografii wprowadza się do naczyń krwionośnych długi cewnik, przez który podaje się bezpośrednio do żył środek kontrastowy.

Angio-TK jest badaniem mniej inwazyjnym niż klasyczna angiografia, gdyż pozwala uniknąć konieczności cewnikowania naczyń krwionośnych. Środek kontrastowy jest podawany dożylnie przez zwykły wenflon, co znacząco zwiększa komfort pacjenta podczas badania. Po wprowadzeniu do naczyń środka kontrastowego, przystępuje się do samego badania. Ciało pacjenta zostaje prześwietlone promieniami rentgenowskimi, co pozwala zobrazować wygląd naczyń krwionośnych i zdiagnozować ewentualne patologie.

Nowoczesne tomografy komputerowe wykazują się dużą czułością i pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości przekroju w zaledwie kilka sekund– możliwe jest zobrazowanie naczyń nawet o średnicy 0,5 milimetra. Precyzja angio-TK umożliwia dokładną ocenę wyglądu badanych struktur organizmu, ich przebieg oraz kształt. Uzyskany obraz może być trójwymiarowy, co ma szczególne znacznie w diagnostyce niewielkich żył czy tętnic.

Podczas badania pacjent znajduje się wewnątrz tomografu komputerowego, który ma kształt pierścienia. Ważne jest, aby rozpocząć badanie w odpowiednim czasie po podaniu środka kontrastowego, aby uzyskać rzetelny wynik. W tomografie znajdują się wysyłające promienie lampy rentgenowskie oraz odbierające sygnał po przejściu promieni przez ciało pacjenta detektory. Dane są przesyłane do komputera, gdzie ulegają przetworzeniu, a następnie zostają wyświetlone na monitorze.

Wskazania do przeprowadzenia angiografii tomografii komputerowej

Angiografię tomografii komputerowej przeprowadza się w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia chorób sercowo-naczyniowych. Badanie służy dokładnej ocenie naczyń krwionośnych w całym ciele pacjenta. Angio-TK ma szerokie zastosowanie w diagnostyce medycznej, począwszy od badania tętnic mózgowych, poprzez tętnice szyjne i kręgowe, aż po naczynia kończyn dolnych. Lista chorób, jakie można trafnie zdiagnozować, wykonując badanie angiografii tomografii komputerowej, jest długa, a znajdują się na niej takie schorzenia jak tętniaki, zatory czy wady wrodzone układu sercowo-naczyniowego. Angio-TK przeprowadza się w diagnostyce zmian miażdżycowych, gdyż pozwala trafnie określić stopień nasilenia zmian chorobowych.

Ponadto badanie wykonywane jest u pacjentów cierpiących z powodu nadciśnienia tętniczego w celu określenia przyczyny problemu – nadciśnienie może wynikać ze zwężenia tętnic nerkowych. Angiografię przeprowadza się także w diagnostyce przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych. Lekarze wykorzystują metodę angio-TK w diagnostyce tętnic płucnych, aorty piersiowych oraz brzusznych. Przeprowadzając badanie, można zapobiec wielu groźnym dla życia i zdrowia pacjenta chorób, między innymi zatorowi tętnicy płucnej czy chorobie niedokrwiennej serca.

Badanie angio-TK wykonuje się również przed planowanymi zabiegami implantacji stenu czy zakładania by-passów, gdyż pozwala precyzyjnie określić miejsce i stopień zwężenia danej tętnicy. Angiografia tomografii komputerowej znalazła zastosowanie w onkologii, gdzie służy do obrazowania naczyń zaopatrujących guz nowotworowy.

 

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *